Република България

За системата

Електронно свидетелство за съдимост

Информационната система за издаване на електронни свидетелства за съдимост е разработена и пусната в експлоатация през февруари 2013 година, във връзка с измененията на Наредба № 8 за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

С помощта на системата се дава възможност на гражданите да заявяват и получавателектронно свидетелство за съдимост, което има същата сила като издаденото в писмена форма.

В края на 2015 година системата е надградена, като е добавена нова функционалност за плащане с помощта на кредитни и дебитни карти през интернет, което улеснява значително потребителите, автоматизира процеса по стартиране изпълнението на услугата и намалява грешките, свързани с човешка намеса, като например грешно или непълно попълнени банкови платежни нареждания и др.

Освен това, системата е свързана и със Среда за електронни плащания към доставчици на електронни административни услуги в държавната администрация - pay.egov.bg, чрез която имате възможност за автоматизирано и улеснено плащане чрез кредитни и дебитни карти, „на гише“ в определени банки както и чрез системите им за електронни банкирания. Повече информация за Средата може да получите като разгледате раздела „Помощ“ на Портала за електронни плащания.

Системата е изцяло финансирана с бюджетни средства на Министерство на правосъдието.

Възложител: Министерство на правосъдието

Разработчик на системата: „Абати” АД

  Моля, не отпечатвайте на хартия документи от системата, освен ако наистина е необходимо.