Република България

Министерство на правосъдието

Издаване на електронно свидетелство за съдимост за лица, за които не са съставяни бюлетини

За системата

Електронно свидетелство за съдимост

Информационната система за издаване на електронни свидетелства за съдимост е разработена и пусната в експлоатация през февруари 2013 година, във връзка с измененията на Наредба № 8 за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

С помощта на системата се дава възможност на гражданите да заявяват и получавателектронно свидетелство за съдимост, което има същата сила като издаденото в писмена форма.

В края на 2015 година системата е надградена, като е добавена нова функционалност за плащане с помощта на кредитни и дебитни карти през интернет, което улеснява значително потребителите, автоматизира процеса по стартиране изпълнението на услугата и намалява грешките, свързани с човешка намеса, като например грешно или непълно попълнени банкови платежни нареждания и др.

През 2020 системата е надградена, като е добавена интеграцията с портала за електронна автентикация на еАвт 2.0 (eauth.egov.bg), което дава на гражданите възможност за подаване на заявления с помощта на различни механизми за автентикация, включително и посредством облачен КЕП.

Системата е изцяло финансирана с бюджетни средства на Министерство на правосъдието.

Възложител: Министерство на правосъдието

 Моля, не отпечатвайте на хартия документи от системата, освен ако наистина е необходимо.