Република България

Министерство на правосъдието

Издаване на електронно свидетелство за съдимост за лица, за които не са съставяни бюлетини

Служебен вход за електронни служебни свидетелства

Тази функционалност е достъпна единствено за потребители на държавната администрация, които са предварително регистрирани в системата и оторизирани за използването и от Министерство на правосъдието.

Ако сте оторизиран потребител, моля влезте в системата чрез бутона „ВХОД“. Ако не сте регистриран потребител и желаете да използвате системата, моля свържете се с дирекция „Електронно правосъдие и регистри“ в Министерство на правосъдието относно инструкции за регистрация, оторизация и начин на използване.

Системата работи само с квалифицирани електронни подписи, съдържащи ЕГН на физическо лице. Тъй като доставчиците не са задължени да включват ЕГН в подписа, е необходимо изрично да заявите желанието си за това.


Вход
Заявка за включване в системата

Служебен вход в системата

За служебен вход в системата се използва Квалифициран електронен подпис (КЕП), съдържащ информация за Вашия Единен граждански номер (ЕГН).

Моля, уверете се, че устройството с електронния Ви подпис е поставено в компютъра.

Ако не е поставено, поставете го и тогава продължете.

За повече информация относно видовете и доставчиците на електронни подписи, вижте раздел Помощ.

Заявка за служебен достъп

За подаване на заявка за служебен достъп се използва Квалифициран електронен подпис (КЕП), съдържащ информация за Вашия Единен граждански номер (ЕГН).

Моля, уверете се, че устройството с електронния Ви подпис е поставено в компютъра.

Ако не е поставено, поставете го и тогава продължете.

За повече информация относно видовете и доставчиците на електронни подписи, вижте раздел Помощ.